5 Famous Spiritual Destinational in Ninh Binh Province

Ninh Binh is not only famous for its amazing landscapes such as Trang An, Tam Coc – Bich Dong etc, but also well-known for...

Khai mạc lễ hội truyền thống Trường Yên năm 2015

Lễ hội Trường Yên là một loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng phổ biến, đậm đà bản sắc dân tộc, là tài...

Chùa Bái Đính thu hút khách thập phương trong ngày khai hội

Chùa Bái Đính nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp...

Bài viết mới

Bài viết phổ biến